Πολιτική προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων

1. Σχετικά με τις πρακτικές προστασίας δεδομένων εκ μέρους του Ιστότοπου, όταν χειρίζεται τις προσωπικές σας πληροφορίες και για την προστασία του απορρήτου σας, όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες, τηρείται από τον Ιστότοπο ό,τι ο νόμος προβλέπει και ό,τι ειδικότερα αναφέρεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.

2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται στο πλαίσιο της λειτουργίας του Seamanbook.com χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς της ασφαλούς και ομαλής επικοινωνίας και διασύνδεσης μεταξύ των χρηστών. Διαφυλάσσεται το απόρρητο του περιεχομένου τους και δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η διαβίβαση ή η κοινοποίηση επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου. Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται στο πλαίσιο της λειτουργίας του Seamanbook.com υπόκειται στο Ν. 2472/1997 «για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και στον Ν. 2774/1999 «για την προστασία προσωπικών δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα», όπως ισχύουν. Ο χρήστης/επισκέπτης έχει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τους προαναφερόμενους νόμους όπως τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής μερικής ή ολικής. Δεν φέρουμε ευθύνη για τους όρους συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που ισχύουν σε άλλους δικτυακούς τόπους, στους οποίους ο δικός μας δικτυακός τόπος παραπέμπει υπό μορφή συνδέσμων.

3. Αναβάθμιση των πρακτικών προστασίας δεδομένων. Οι πρακτικές που αναφέρονται παραπάνω αντιπροσωπεύουν την τωρινή πολιτική της Seamanbook όσον αφορά τις πρακτικές προστασίας δεδομένων που ακολουθούνται από την εταιρεία. Η Seamanbook θεωρεί χρέος της να ενημερώσει τον χρήστη ότι δεν εφησυχάζει, αλλά παρακολουθεί τις εξελίξεις που διαδραματίζονται στον διαρκώς εξελισσόμενο χώρο του διαδικτύου και δρα αναλόγως. Έτσι, σε τακτά χρονικά διαστήματα, θα αναθεωρεί και θα αναβαθμίζει τις πρακτικές αυτές έτσι ώστε να κινείται πάντα στους ρυθμούς της εποχής.

4. Με την αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων χρήσης του Ιστοτόπου συμφωνείτε στη χρήση των δεδομένων σας σύμφωνα με την πολιτική προστασίας απορρήτου του Ιστότοπου. Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις ή δεν τηρείτε τις προδιαγραφές που απαιτούνται, δεν σας επιτρέπετε η χρήση της Ιστοσελίδας. 


wrapper